ჩვენ შესახებ

PAR Tracker წარმოადგენს საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ელექტრონულ პლატფორმას, რომელიც აერთიანებს პრაქტიკულ ინფორმაციას საჯარო მმართველობის რეფორმის შესახებ. ამასთანავე, პლატფორმა უზრუნველყოფს გარე მომხმარებლის ჩართულობას როგორც საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული თემატური მიმართულების/ამოცანის/აქტივობის/ინდიკატორის შეფასების, ისე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე კომენტარების/უკუკავშირის გაზიარების  გზით. 

პლატფორმა შექმნილია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის "PAR-ის მხარდაჭერა სამოქალაქო მონიტორინგისა და ჩართულობის გზით" ფარგლებში, ბათუმის ესკორტები რომელსაც "ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი" (IDFI) "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან" (GYLA) ერთად ახორციელებს.

 

PAR-ის შესახებ

საქართველოს ხელისუფლებამ საჯარო მმართველობის რეფორმირების მნიშვნელობა აღიარა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერასთან ერთად, რომელიც ხაზს უსვამს კარგი თბილისის ესკორტები მმართველობის, მათ შორის, სახელმწიფო მმართველობისა და საჯარო სამსახურის რეფორმის მიმართულებით თანამშრომლობის ვალდებულებას. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების შესახებ შეთანხმების თანახმად ქვეყანამ უნდა განახორციელოს სიღრმისეული რეფორმები საჯარო მმართველობისა და საჯარო სამსახურის მიმართულებით. აღნიშნული ვალდებულების შესასრულებლად 2015 წელს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა საქართველოს საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევი 2020. ბათუმის ესკორტები დოკუმენტი მიზნად ისახავს ყოვლისმომცველი კონცეპტუალური ჩარჩოსა და მექანიზმების შექმნას 2020 წლამდე, “რომელიც მიმართული იქნება გამჭვირვალე, პროგნოზირებადი, პასუხისმგებელი და ეფექტური სახელმწიფო მართვისკენ, დააკმაყოფილებს საზოგადოების მოთხოვნებს და იქნება ევროპულ სტანდარტებთან მისადაგებული”.

საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელებისთვის საქართველოს მთავრობა ორ წელიწადში ერთხელ ამტკიცებს საჯარო მმართველობის რეფორმის სამოქმედო გეგმას. თბილისის ესკორტები ბოლო სამოქმედო გეგმა 2019-2020, რომელიც მთავრობამ 2019 წლის ივნისში დაამტკიცა, მიზნად ისახავს საქართველოს საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევი 2020-ით დადგენილი მიზნების განხორციელებას.

ვიდეოები

project

რა გავლენა აქვს კორუფციას საზოგადოებაზე?

project

საჯარო მმართველობის რეფორმის ხარვეზები

project

რა არის საჯარო მმართველობის რეფორმა?

საკონტაქტო ფორმა

თუ გაქვთ კომენტარები და შეთავაზებები საჯარო მმართველობის რეფორმის მონიტორინგთან დაკავშირებით, მოგვწერეთ: